Kop van Drenthe Dierenartsen 0592 – 54 12 16

KOP VAN DRENTHE DIERENARTSEN

Voor de zorg van melkvee, vleesvee, paarden, ezels, schapen, geiten en hobbyvarkens

KOP VAN DRENTHE DIERENARTSEN

Voor de zorg van melkvee, vleesvee, paarden, ezels, schapen, geiten en hobbyvarkens

Vanaf 1 januari 2022 bestaat de dierenartsenpraktijk Kop van Drenthe dierenartsen. De praktijk is ontstaan door een samenwerkingsverband en fusie van 4 praktijken. DAP Norg, DAP Vries, DAP Peize en DAP Deurze-Smilde-Assen. De nieuwe praktijk verleent zorg op het gebied van melkvee, vleesvee, paarden, ezels, schapen, geiten en hobbyvarkens. Voor de gezelschapsdieren blijven alle praktijken individueel bestaan zoals dat altijd al was.

De samenwerking is begin 2019 begonnen met DAP Peize. Op dat moment heeft van Stad tot Wad dierenartsen bijgesprongen, en heeft dierenarts Marieke Kooman deze praktijk ondersteund in de drukke periodes. In mei 2020 is daarnaast ook een soortgelijke samenwerking ontstaan met DAP Vries, waar dierenarts Pim Holzhauer heeft ondersteund.

Eind 2020 is ook DAP Norg hierbij betrokken geraakt en is een uitgebreid samenwerkingsverband ontstaan. Het idee ontstond toen om op termijn samen verder te gaan onder één naam. In de loop van 2021 is ook DAP DSA hierbij betrokken geraakt.

De fusie die uiteindelijk tot stand is gekomen heeft als doel om:

1. Zorgen voor continuïteit van de landbouwhuisdieren- en paardentak van de praktijken. Bij vakantie of ziekte kan het werk opgevangen worden door collega’s. Veehouders blijven één aanspreekpunt houden maar andere collega’s ondersteunen in de werkzaamheden.

2. Meer samenwerking tussen de verschillende landbouwhuisdieren en paardenartsen. Meer uitwisseling van kennis en kunde en het vormen van een team.

3. Evenredige verdeling van de werkzaamheden op de dag, streven naar een gelijke belasting.

In de toekomst willen we werken aan het vormen van een stabiel team, om de continue diergeneeskundige zorg voor de dieren en onze veehouders en diereigenaren te waarborgen.